Dành cho những người đang tìm kiếm việc làm

Ưu điểm của công ty chúng tôi

 Tư vấn nghề nghiệp

Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ các chuyên gia tư vấn nghề nghiệp để có thể đưa ra những lời khuyên  về công việc phù hợp với cuộc sống của bạn, giới thiệu những công việc phù hợp với nhu cầu và cung cấp một môi trường cân bằng tốt giữa công việc và cuộc sống.

chúng tôi tạo một môi trường  thoải mái để bạn có thể tham khảo ý kiến của chúng tôi về bất kì vấn đề nào bạn có thể gặp phải trong quá trình làm việc hoặc về cuộc sống hàng ngày của bạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú trọng cân bằng  giữa công việc và cuộc sống

Giới thiệu công việc phù hợp cho bạn từ nhiều múi giờ làm việc, các ngày trong tuần và nội dung công việc  để bạn có thể sống cuộc sống cá nhân viên mãn bằng cách ưu tiên hàng đầu cho cuộc sống.Ý nghĩa đào tạo nhân viên

1.Mục đích giáo dục và đào tạo
 Bằng cách thực hiện giáo dục và đào tạo  từng bước có hệ thống theo kinh nghiệm làm việc của từng nhân viên và nhu cầu của cá nhân trên cơ sở tư vấn nghề nghiệp

2.  Đối tượng
 Đối với tất cả nhân viên của công ty

3.  Nội dung thực hiện
 Trong từ 1 đến 2 năm kể từ khi có việc làm , chúng tôi sẽ tập trung vào giáo dục và đào tạo phổ thông, đồng thời  thực hiện giáo dục và đào tạo theo từng lĩnh vực và chuyên ngành theo loại hinhg ngành nghề khi cần thiết. Ngoài ra dựa trên số năm làm việc và quá trình làm việc chúng tôi sẽ hỗ trợ việc thu thập các kỹ năng và kiến thức góp phần vào sự thăng tiến nghề nghiệp của cá nhân, đồng thời tham gia giáo dục và đào tạo để đạt được bằng cấp.

4.  Thời kì thực hiện, tần suấ, thời gian.
 Chúng tôi sẽ cung cấp cơ hội giáo dục và đào tạo ít nhất 1 năm 1 lần trong ít nhất 3 năm sau khi bắt đầu làm việc , bao gồm đào tạo tại thời điểm làm việc sau đó triển khai lộ trình nghề nghiệp đều đặn như các mốc sự nghiệp.

Về thời gian thực hiện, mỗi năm thực hiện khoảng 8 giờ trở lên cho mỗi người lao động trong 3 năm đầu.

 

5. Phương thức thực hiện

  • Đào tạo điện tử
  • Tổ chức các bài giảng tại nhà
  • Hợp tác với các tổ chức chuyên môn bên ngoài
  • OJT làm việc tại nhà

 

6.  Xử lí công việc
 Chúng tôi sẽ cung cấp chương trình giáo dục và đào tạo từng bước có trả phí và miễn phí do chúng tôi chủi định.

Hệ thống giáo dục và đào tạo nhân viên

  Step1 Step2 Step3
Người mới Tầm trung
(2năm~5năm)
Người có kinh nghiệm
(5năm trở lên)
Ý thức về mức độ ・Có thể thực hành những điều cơ bản dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn ・Có thể tự thực hành dưới sự chỉ dẫn của nơi làm việc

・Có thể làm việc ngay cả khi noi làm việc và công việc thay đổi

・Làm hình mẫu cho thế hệ trẻ

Kỹ năng công nghệ

・Có kiến thức và kỹ năng cơ bản

・Có thể thực hành dưới sự chủ dẫn của nơi làm việc

・OA sơ cấp

・Có kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực này

・Có thể tự thực hiện dưới sự chỉ bảo của nơi làm việc

・OAtrung cấp

・Có kiễn thức và kỹ naqng chuyên sâu trong lĩnh vực này

・Có thể thực hiện ngay cả khi nơi làm việc và nhành của bạn thay đổi

・hướng dẫn cho thế hệ sau

・OAnâng cao

Kỹ năng kinh doanh

・Có kiến thức cơ bản như 1 nhân viên

・Có thể thực hiện giao tiếp cơ bản như 1 thành viên xã hội

・Có thể nghe và nói chính xác

・Có kiến thức cơ bản về thông tin cá nhân và bảo vệ an ninh khi làm nhân viên

・Có đạo đức cơ bản

・Có thể chạy chương trình PDCA theo hướng dẫn

・Các nghi thức và hành vi kinh doanh phù hợp với tư cách là 1 nhân viên

・là nhân viên giao tiếp tốt

・Có thể tự chạy chu trình PDCA

・Có thể giải quyết vấn đề

 
Đào tạo nghề nghiệp

・Nắm rõ tình hình và phong cách làm việc

・Hiểu bản thân, hiểu công việc 

・Thiết kế nghề nghiệp tương lai

・Con đường sự nghiệp

・Hành trang kỹ năng,  giá trị công việc

・Con đường sự nghiệp

・Khả năng tiếp tục được tuyển dụng

 


Danh sách các công việc đang tuyển dụng

LINE@