Thông tin tuyển dụng Các công việc nhẹ nhàng như kiểm hàng

Các công việc nhẹ nhàng như kiểm hàng, đóng gói, phân loại hàng trong kho…

Công việc Các công việc nhẹ nhàng như kiểm hàng, đóng gói, phân loại hàng ở kho…
Lương Lương giờ 1200 yên
Địa điểm Kasukabe shi
Thời gian làm việc

09:00〜17:00(Thực làm 7 tiếng)

Kì hạn công việc Ngắn hạn hay dài hạn đều được hoan nghênh
Ngày nghỉ ・Xưởng hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6. Tuần làm 1 buổi~OK
※Hoan nghênh người có thể làm tuần 5 buổi

Yêu cầu ứng tuyển

 • Không yêu cầu độ tuổi
 • Hoan nghênh người làm việc tự do
 • Không yêu cầu trình độ học vấn
 • Không yêu cầu chứng chỉ
 • Tuần làm 5 buổi OK
 • Tuần 2,3 buổi ~OK
 • Tuần làm từ 1 buổi~OK
Đãi ngộ
 • Có thể đi làm bằng xe máy hoặc xe đạp cá nhân
 • Địa điểm làm việc cố định
 • Tuần 1 buổi~OK
 • Bắt đầu tuyển nhân viên
 • Hỗ trợ phí giao thông( Tối đa 1000 yên)

LINE@