Công việc phụ thuộc
  • 2024.04.04

    Công việc dễ dàng

    Có thể chọn cách làm việc! Tuần nghỉ 2 hoặc 3 buổi OK Người đi làm lần đầu cũng được! Loại công việc Công việc […]

  • 2022.07.20

    Công việc phụ trợ xưởng sản xuất sách

    Công việc Công việc hỗ trợ việc đóng sách Lương Lương giờ 1,200yên~1,800yên Địa điểm làm việc 埼玉県加須市(saitama k […]

LINE@