Ngắn hạn
 • 2022.05.23

  Công việc dễ dàng

  Có thể chọn cách làm việc! Tuần nghỉ 2 hoặc 3 buổi OK Người đi làm lần đầu cũng được! Loại công việc Công việc […]

 • 2022.05.21

  Tuyển nhân viên số lượng lớn

  Công việc Công việc dễ dàng ・Nâng hàng ・Lấy hàng・Sản xuất・Hậu cần Lương  Lương giờ:1,000yên〜2,000yên Địa […]

 • 2022.05.20

  Công việc phụ trợ xưởng sản xuất sách

  Công việc Công việc hỗ trợ việc đóng sách Lương Lương giờ 1,200yên~1,800yên Địa điểm làm việc 埼玉県加須市(saitama k […]

LINE@